Introductielessen € 5,= (alle leeftijden)

Dance Studio Natya is aanbieder van de Ooievaarspas. Voor het volgen van lessen met een ooievaarspas is het scannen van de ooievaarspas noodzakelijk.

Lesgeld

Afhankelijk van de lessoort en het lestijdstip is het maandelijks lesgeld € 23,= ,€ 24,= ,€25,=, €26,=, €27,=, €30,= of € 31,= per maand

ING-rekening NL76 INGB 0004 8146 05 t.n.v. Dance Studio Natya te Den Haag

De betaling dient contant of door bankoverschrijving of door te pinnen te geschieden bij aanvang van de eerste les van de nieuwe maand. Indien in de maand wordt ingeschreven dient een evenredig deel te worden betaald. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. Gemiste lesuren (als gevolg van ziekte, vakantie, e.d.) kunnen worden gecompenseerd met andere lesuren (mits het niveau dit toelaat). Lesgeld betaling gaat gewoon door.