Deze lesvorm is speciaal ontwikkeld om de kleuter (4-6 jaar) voor te bereiden op de verschillende dansvormen, maar voornamelijk Klassiek Ballet. Deze dansvorm is voor deze leeftijd het meest toegankelijk, omdat de muziek ook hun belevings-en fantasiewereld aanspreekt. Na de basisvormen aan de barre wordt de gehele les in speelse vorm aangeboden:

  • er wordt gewerkt aan ritmevorming
  • aan muzikale vorming
  • aan ruimtelijke vorming
  • wel of niet in samenwerking met attributen

De oefeningen worden in verhaal- of spelvorm gegeven en met veel improvisatie.

Interesse in Algemene dansvorming?

Neem contact op voor meer informatie of een gratis proefles!