Algemene dansvorming

Deze lesvorm is speciaal ontwikkeld om de kleuter (4-6 jaar) voor te bereiden op de verschillende dansvormen, maar voornamelijk Klassiek Ballet.

Deze dansvorm is voor deze leeftijd het meest toegankelijk, omdat de muziek ook hun belevings-en fantasiewereld aanspreekt.

Na de basisvormen aan de barre wordt de gehele les in speelse vorm aangeboden:


• er wordt gewerkt aan ritmevorming

• aan muzikale vorming

• aan ruimtelijke vorming

• wel of niet in samenwerking met attributen


De oefeningen worden in verhaal- of spelvorm gegeven en met veel improvisatie.